ไลฟ์สไตล์

  • “วัคซีนโควิด” ควรฉีดกระตุ้นเมื่อไร ใช้ตัวไหนดี?

    ตอบทุกข้อสงสัยของการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้น ว่าควรฉีดหรือไม่ ควรฉีดเมื่อไร และควรฉีดตัวไหนถึงจะช่วยป้องกันโรคได้จริง จากนายแพทย์ธนีย์ ธนียวัน (หมอแทน) ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและเป็น

Back to top button